Uitgangspunten

Er wordt getracht schades in alle redelijkheid te calculeren. Enerzijds is het namelijk belangrijk uzelf niet tekort te doen. Anderzijds is het van belang om een goed verhaal naar de expert te hebben. Ons uitgangspunt is om dusdanig te calculeren, dat dit volledig geaccepteerd wordt door de expert. Desondanks kunnen er altijd kleine meningsverschillen ontstaan, echter deze worden vrijwel altijd opgelost.

De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de begroting.

Schadecalc calculaties zijn een samensmelting van de beoordeling van de opdrachtgever en van Schadecalc. De betrouwbaarheid van deze calculaties zijn dus mede afhankelijk van degene die de gegevens aanlevert.

Schadecalc accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een calculatie. 

SCHADECALC
Putterweg 50
3851 GE Ermelo

Telefoon: 0341-266985
Mobiel: 06-13615973
E-mail: info@schadecalc.nl

 

Boxnr E-calc: 862030
Openingstijden: 8:00 t/m 17:30

Dispatch nr: 8516